Friday, October 22

Form 1 Geografi Bab 16

Form 1

Geografi
Bab 16
Pemuliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar

Mengekal Warisan Berharga dalam Hutan Kita
1. Memelihara —— 照顾
2. Memulihara —— 还原

3. 政府的行动:建立Jabatan Perhutanan, Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia, PERHILITAN

JPM (Jabatan Perhutanan)
1. 要还原森林(重种森林)
2. 种植快长的树——Pain & Akasia (松树、相思树种)
3. 这些树可以在15年后就砍,这个计划是Projek Perladangan Hutan (di Hutan Simpan Kemasul, Pahang)
4. 这个计划是为了满足市场需求,快长树种:Acacia mangium, Yemene, Batai
5. 我国还有Hutan Simpan 和 Taman Negara
6. Taman Negara 有:TN Kinabalu, TN Mulu
7. Hutan Lipur(可以参观的Hutan Simpan):HL Gng. Belumut
8. JPM 的工作就是确保TN 和HL 没有伐树、非法捕猎活动
9. 为确保树木能快长,JPM执行rawatan silvikultur (造林治疗)

Institusi Penyelidikan Hutan Malaysia(FRIM)
1. 研究高品质的木材
2. 为了保留植物,同时持续提供木材

PERHILITAN (Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara)
1. 保护动物,避免他们绝种
2. Projek Pengurusan Gajah di Kuala Gandah, Pahang —— 保护濒临绝种的大象
3. Hutan Simpan Selipok, Sabah —— 保护红毛猩猩(人猿/ orang utan)


政府还执行了几个法律:
1. Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972
2. Akta Taman Negara 1984 (Pindaan(修正案) 1993)
3. 70种动物+551种鸟类  受保护
最后,政府为了提醒大家,还有什么kempen和让每间学校设有kelab pencinta alam~~