Sunday, October 3

Form 1 Geografi Bab 5

Form 1
Geografi
Bab 5
Peta


Peta
1. Peta就是地图,


2. Simbol Fizikal dan Simbol Budaya
a. Simbol Fizikal
- 代表所有alam semula jadi,比如bentuk muka bumi, saliran, tumbuh-tumbuhan semula jadi


b. Simbol Budaya
- 所有perbuatan manusia,就是bangunan, petempatan, penanaman等等


3. Warna simbol
- 红色代表jalan or lorong
- 青色代表tumbuhan or tanaman
- 蓝色代表air or sungai


4. Singkatan 简写
- A.     Alur
- B.P.   Balai polis
- Bt.    Bukit
- Ct.    Cangkat
- G.     Gunung
- Hosp.  Hospital
- J.     Jeram
- K.     Kuala
- Kb.    Perkuburan
- Kg.    Kampung
- Ldg.   Ladang
- P.     Pulau
- P.D.   Pejabat Daerah
- P.P.   Pejabat Pos
- Pt.    Parit
- Pang.  Pangkalan
- Pmtg.  Permatang
- Pdg.   Padang
- R.P.   Rumah Perhatian
- R.R.   Rumah Rehat
- Sg.    Sungai
- Sek.   Sekolah
- S.K.   Stesen Kastam
- S.Kc.  Stesen Kaji Cuaca
- T.A.   Tali Air
- Tg.    Tanjung
- Tk.    Teluk