Sunday, January 19

Form 4 Sejarah Bab 5

Islam di Madinah

000. [重点]速览本课

学习:Perjanjian Aqabah, Hijrah, Piagam Madinah, Penyebaran Islam, Perjanjian Hudaibiyah, Pembukaan Semula Kota Makkah

1. 这一课说Nabi Muhammad 搬到Madinah, 建立新的Kerajaan Islam然后又回到Makkah 的故事
2. 有3个Perjanjian (Aqabah I, Aqabah II, Hudaibiyah) 和一个Piagam Madinah要记得.

highlight = 考试重点[比较会出]bold = 一定要会的keyword

001. Madinah 发光的城市

1. Madinah的原名是Yathrib, 是Nabi Muhammad 换成Madinah的
2. Madinah的意思是 Bandar Bercahaya 发光的城市
3. 有3种人居住:
[1] Suku Aus 住在 Selatan&Timur Madinah 南边+东边
[2] Suku Khazraj 住在 Bhg Tengah Madinah 中间
[3] Yahudi (犹太人/ Jews) 专门在Madinah做生意

3. Aqabah 在Mina和Makkah之间,NM在这里签了两个perjanjian.

002. Aqabah I dan II 协议

1. Aqabah I (621M) 和Aqabah II (622M) 是 NM, Suku Aus和Suku Khazraj 一起签的.

2. Aqabah I 的内容:
[1] A&K bantu perjuangan NM (A&K答应要帮助NM)
[2] A&K beriman kpd Allah & Rasul (A&K答应相信上帝和传道士[也就是NM])
[3] A&K meninggalkan amalan jahiliah (A&K答应丢弃无知的行为)

3. 这个perjanjian过后呢,NM派Mus'ab bin Umair 去Madinah menyebarkan Islam

4. Aqabah II 的内容:
[1] A&K memeluk Islam (A&K信回教)
[2] NM & umat Islam dijemput ke Madinah (A&K邀请NM和信徒去Madinah)
[3] A&K sediakan tempat tinggal, melindungi keselamatan org Islam dan mempertahankan Islam (提供住家,安全和维护回教)

5. 所以课本说NM不是因为怕Quraisy才逃去Madinah,而是被Invite 去的啦.

003. Hijrah 迁移

1. 在622M 9月12日,Hijrah 开始了。
2. 而且是berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat 偷偷的,一步一步的来迁移
3. Hijrah 的意思
[1] Perpindahan dr 1 tempat ke tempat yg lain (这边搬去那边就是叫做迁移)
[2] Perpindahan umat Islam dr Makkah ke Madinah (在Islam里呢,迁移就是回教徒从Makkah搬去Madinah)
[3] Menegakkan kebenaran 迁移维护真相的行为
[4] Meninggalkan keburukan 还有就是丢弃恶名、耻辱
[5] Semangat ingin ubah 迁移竟然还是:想改变的精神!
>>照片:

4. 课本说,Barat menyatakan hijrah sebagai pelarian (西方人说Hijrah是NM在逃跑)。可是Sarjana Islam 回教学者顶回去!因为4个原因/bukti
[1] Jemputan penduduk Madinah dlm Perjanjian Aqabah II (看回perjanjian aqabah II,他们是被jio去的)
[2] Org Madinah sambut ketibaan Islam Makkah dgn rela hati (Madinah人很欢迎Makkah人)
[3] Islam Makkah diberi tempat tinggal & jaminan keselamatan (Madinah准备了住的,还保障他们的安全,所以不是逃跑了._.)
[4] Org Madinah menerima pelantikan NM sebagai pemimpin Madinah , termasuk org bukan Islam (包括非回教徒,Madinah人都赞同NM做他们的领导)

5. Hijrah还有一段故事的:

>>> Surah al-Anfah memerintah NM supaya berhijrah (上帝启示他,下令他迁移)
>>> NM lepaskan diri drpd kepungan pemuda Quraisy (Quraisy本来要杀他的,给他成功脱险了)
>>> NM 去到Abu Bakar al-Siddiq的家告诉他Surah al-Anfah
>>> NM 和Abu Bakar bersembunyi  di Gua Thur 3 malam (躲在Gua Thur 3晚)
>>>这三晚里
[1] Abdullah bin Abu Bakar (Abu Bakar的儿子) 负责 mengintip kegiatan org Quraisy yg ingin menjejak kehilangan baginda (窥视Quraisy的行动, Quraisy 要跟踪消失的NM)
[2] Asma' binti Abu Bakar (Abu Bakar的女儿) 负责menghantar makanan utk NM&AB 送食物
[3] Amir bin Fuhairah 负责menggembala kambing berhampiran Gua Thur (附近牧羊),susu dpt diberikan kpd baginda (这样羊奶就可以给NM喝咯!)
>>> 过后,NM&AB继续走到Quba'.还 mendirikan Masjib Quba' (建了masjid在那边)
>> Masjid Quba'照片:

>>> 终于, 他们到了Madinah, NM mendirikan Masjib al-Nabawi 又建多一个masjid,这个大多了
>>> Masjib al-Nabawi 照片:

>>> 而且还mempersaudarakan golongan Muhajirin dan golongan Ansar (团结了Muhajirin 和Ansar)
>>> Muhajirin berpindah (源自Arab hajara) 的意思, 所以指的是Islam Makkah
>>> Ansar menolong (源自Arab nasara) 的意思, 所以指的是 Org Madinah

6. Hijrah的4个原因和目的:

[1] 因为Pakatan Quraisy bernait membunuh NM (Quraisy有意图要杀害他)
[2] Wahyu Allah melalui Surah an-Anfal (是上帝下令他迁移的)
[3] Merancang strategi untuk meneruskan dakwah Islamiah (看起啦好像逃跑ho?可是你们想不到leh?是这个是策略来的worr..NM看中了Madinah比较aman, 比较容易传教)
[4] Jemputan Arab Madinah yang menghadapi pelbagai konflik (Madinah的人,也就是Aus 和Khazraj selalu bertelingkah(一直有冲突), 加上ekonomi dikuasai org Yahudi (犹太人控制了贸易市场), 所以邀请NM帮他们)

7. Hijrah的重要性/后果:

[1] Mendamaikan puak Aus & Khazraj (Hijrah和解了A&K的冲突)
[2] Wujud persaudaraan antara Muhajirin & Ansar (建立起了Makkah人(Muhajirin)和Madidah人(Ansar)的情誼)
[3] Bermulanya kiraan tahun hijrah (回教的日历'Hijrah'就是这一天start的咯)
[4] Nama Yathrib ditukar kpd Madinah al-Munawwarah / 'kota bercahaya' (原本的地方名Yathrib变成Madinah)
[5] Madinah sbg negara Islam pertama di dunia (Madinah就是世界上的第一个回教国了)
[6] Memperlihatkan keberanian golongan wanita, contohnya Asma' (迁移过程中,我们也看见了勇敢的女性,比如送食物的Asma',她是Abu Bakar的女儿)
[7] Pembentukan Piagam Madinah (让Madinah的宪章诞生了)
[8] Pembinaan Masjid al-Nabawi (建立了 al-Nabawi 清真寺)

004. Piagam Madinah (Madinah 宪章)

1. 宪章的背景简介:

[1] Dirangka oleh NM (这个宪章是他制定的)
[2] Perlembagaan bertulis yg pertama digubal di dunia (这是世界上的第一个成文宪法)
[3] Catat tentang peraturan & tanggungjawab ketua negara & rakyat (记录下国家元首和人民的规则和责任)
[4] 47 fasal -> 23=hubungan & tanggungjawab org Islam ; 24=tanggungjawabb org bukan Islam terhdp negara (有47条款,23条是说Islam人的关系与责任,24条则是非Islam人对国家的责任)

2. Piagam Madinah 内容

[1] NM diiktiraf sbg ketua agama, ketua negara & hakim (NM被公认为宗教领袖、国家元首和法官[法官专门解决Islam&非Islam的问题])
[2] Bebas beragama selagi x bertentangan dgn Islam (人民有宗教自由,但信仰不可和Islam有冲突)
[3] Masyarakat Madinah dianggap sbg ummah, bertanggungjawab terhadap negara & x bermusuhan (Madinah人民被认为是ummah[伊斯兰世界], 共同对国家负责任,并且不可以互相敌对)
[4] Seluruh rakyat mempertahankan Madinah drpd ancaman luar (全民必须保卫国家,以免被外部威胁)
[5] Melarang amalan riba, rasuah, penipuan, penindasan (严禁一切高利贷(riba), 腐败(rasuah), 欺诈(penipuan)和压制(penindasan))
[6] Keselamatan & hak org Yahudi dijamin selagi mematuhi piagam (只要遵守宪章,就担保犹太人的安全与权利)

3. Kepentingan Piagam Madinah 重要性

[1] Kerajaan Islam Madinah jadi model negara Islam (因为piagam,这个政府成为了模范Islam国,有能力指引其他回教国的成立)
[2] Merangkumi peraturan dunia & akhirat (Piagam包括了世界规矩(dunia)和来世生活的规矩(akhirat = afterlife = 死后生活))
[3] Masyarakat berasaskan ummah hidup bersatu padu (成立了伊斯兰世界(ummah),让全民团结)
[4] Semangat ukhuwah Islamiah jadi asas hidup (伊斯兰情谊(ukhuwah Islamiah)的精神成为了人民生活的基础)
[5] Undang-undang yg lengkap dan sempurna (Piagam Madinah是一个完整(lengkap)、完善(sempurna)的宪法)
[6] Madinah menjadi negara Islam yg kuat (还让Madinah成为强大的回教国)

005. Penyebaran Islam 回教的宣扬

1. NM为了宣扬回教到Rom, Parsi, Mesir(埃及)和Habsyah(Ethiopia),想出了很多策略:
[1] secara diplomasi (通过外交关系)
[2] menunjuk nilai-nilai baik (show出良好的价值)
[3] menerusi surat (通过写信)
[4] mewujud persefahaman (创建相互理解)

2. Quraisy人一直menyerang kalifah Islam, 所以Islam人也只好配合开战, fight回去

3. 可是Islam要开战前必须遵守:


[1] Perang dibenarkan utk mempertahankan maruah diri, agama dan negara (只有为了维护自尊,宗教和国家才可以打仗)
[2] Perand dibenarkan setelah Allah menurunkan wahyu (只有神下启示说ok才开战)

4. 开战时,Islam必须遵守etika peperangan (打仗道德):

[1] Mengamalkan dasar pengampunan (采用大赦政策[原谅敌人的策略])
[2] Tawanan kanak-kanak & wanita dibebaskan (释放被俘虏女性和小孩)
[3] Tawanan lelaki diberi syarat mengajar kanak-kanak Islam membaca & menulis hingga pandai untuk membebaskan diri (男性俘虏如果要被释放,就必须教会Islam小孩读书写字)
[4] Dilarang membunuh sesuka hati (禁止随意杀人)
[5] Dilarang membunuh binatang & memusnahkan tanaman (禁止杀害动物、摧毁农作物)
[6] Dilarang merobohkan tempat ibadat kaum lain (禁止拆除别人的礼拜场所)

006. Perjanjian Hudaibiyah 

1. NM一群人要在Makkah mengerjakan umrah (做副朝[建立回教政府的意思])。可是,在Hudaibiyah 的Quraisy人一直阻止他们,因为bimbang kekuatan Islam(害怕Islam的强大) & rasa maruah mereka tercabar (觉得威胁到他们的尊严)

2. NM就派Uthman bin Affan去menerangkan tujuan kedatangan org Islam ke Makkah (说明他们去Makkah的目的)。可是为什么派Uthman bin Affan LEH?他很厉害咩?没错!就是因为他...
[1] Mempunyai ramai saurara mara di Makkah (他很多亲戚在Makkah)
[2] Matang (成熟)
[3] Lemah lembut (温和)
[4] Bertolak ansur (妥协)

3. 可是org Islam dengar khabar angin tentang kematian Uthman bin Affan (Islam人听传言说他死了). Mereka bersumpah setia (Baiah al-Ridwan) utk menuntut bela (所以他们很不爽,发誓(bersumpah setia)[誓言的名字=Baiah al-Ridwan]要报仇(menuntut bela))

4. Quraisy 看到很怕,menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dgn NM (派Suhail bin Amru去找NM谈判)。Then, 他们签约 Perjanjian Hudaibiyah (628M / 6 H).

5. Kandungan Perjanjian Hudaibiyah 内容

[1] Gencatan senjata selama 10 tahun (双方休战(gencatan senjata)十年)
[2] Kabilah bebas memihak kpd Islam Madinah atau Quraisy Makkah (游牧民族(kabilah)可以自由选择要support Madinah人还是Makkah人)
[3] Islam boleh mengerjakan umrah tahun berikutnya (7 Hijrah) (明年才可以开始建立副朝)
[4] Quraisy yg pindah ke Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan (搬去Madinah的Quraisy人,如果没经过监护人允许,必须搬回去Makkah住。所以,Makkah 的Quraisy人就不会因此减少,Quraisy 这里占了优势)
[5] Islam Madinah yg pulang ke Makkah tanpa kebenaran penjaga tidak perlu dipulangkan (搬去Makkah的Madinah 人,就算没经过允许,也不必搬回Madinah住。 所以,只有Makkah会越来越多人住,而Madinah的人不会增加,Quraisy 这里又占了优势)

6. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah 重要性

[1] Dakwah Islamiah dilakukan dengan damai (可以和平地宣扬回教)
[2] Org Arab diberi kebebasan agama  tanpa halangan (Arab人可以有宗教自由)
[3] Ramai panglima Quraisy memeluk Islam, cthnya Khalid al-Walid, Amru al-As & Uthman bin Talhah (很多Quraisy 司令官(panglima)信仰了回教)
[4] Lambang NM sbg pemimpin yg unggul (象征NM是优秀的领导者)
[5] Org Islam berpeluang menunaikan haji (Islam人有机会进行朝觐[课外:身体健康经济良好的Muslim一生中必须到Makkah做haji(朝觐)一次])

007. Pembukaan Semula Kota Makkah 重启麦加

1. 可是2年后(630M/8H),Quraisy melanggar isi perjanjian (Quraisy就违反了条例)。
[1] Bunuh org Bani Khuza'ah yg berpihak kpd Islam (杀了几个支持Islam的Bani Khuza'ah的人)
[2] Sokong Bani Bakar yg berperang dgn Bani Khuza'ah (战争中支持Bani Bakar 打Bani Khuza'ah)

2. 于是,Islam 就打回了,他们的策略是:

[1] 4 pasukan drpd 10,000 tentera (用了10,000人,4支军队)
[2] Diketuai Khalid al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubada & Zubair al-Awwam (由这四位带领攻打)
[3] Menerusi 4 arah iaitu, Utara, Selatan, Barat & Barat Daya (从四个方向进攻:西、南、西南、北)

3. FAKTOR they menang:

[1] Berpegang pada prinsip aman (NM坚持要用和平的原则)
[2] Semangat ketakwaan tentera Islam (回教军队虔诚的精神)
[3] Pengislaman Abu Sufyan dan al-Abbas (因为Abu Sufyan 和al-Abbas信仰了回教,所以他们才可以成功)

5. KESAN after they menang:

[1] Kaabah terpelihara drpd unsur jahiliah (Kaabah 不再受到无知的元素(unsur jahiliah)影响)
[2] Kota Makkah menjadi kota suci (Makkah 城市成为了纯洁的城市)
[3] Penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab (也因此,回教可以在整个Arab宣扬了)
[4] Makkah menjadi wilayah Islam, yg ditadbir seorang wakil (Makkah变成Islam的一个区域,由一个代表治理)
[5] Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam yg kuat (Madinah成为了强大的回教政府)

4. After they menang:

[1] NM bertawaf Kaabah sebanyak 7 kali (NM绕行天房(bertawaf Kaabah) 7圈)
>>> Kaabah照片:

[2] NM berpidato kpd umat Islam, menekankan kepentingan perpaduan (NM 给Islam人演讲,强调团结的重要性)


-THE END OF BAB 5, STORY TO BE CONTINUED IN BAB 6-

作者FB: http://fb.com/desmond.yeoh
青灯就是可以免付费聊天哦! :D