Wednesday, November 10

Form 1 Sejarah Bab 5

Form 1
Sejarah
Bab 5
Kegemilangan Melaka


5.1 Pentadbiran yang sistematik


1. Sultan 的工作:
- 选pembesar negeri
- 带领军队
- 领导外交关系(hubungan diplomatik)
- 人民的主因
- 协调所有经济活动
- 做Islam和马来人的主领


Sistem Pembesar 4 Lipatan
1. 就是这样:


Sultan
Pembesar Berempat
Pembesar Berlapan
Pembesar Enam Belas
Pembesar Tiga Puluh Dua


2. Pembesar Berempat:
- Bendahara (司库)
a. 主席法官 (ketua hakim)
b. 主要部长 (Menteri Utama)
c. 打战指挥官 (Ketua Urus Angkatan Perang)
d. 在发展国家是国王的顾问 (Penasihat raja dalam bidang pentadbiran)
e. 国王外出、生病时是国王代理 (Pemangku Sultan ketika Sultan gering atau ke luar negara)


- Penghulu Bendahari (财务主管)
a. 秘书的主管 (Ketua urusetia)
b. 所有财政的主管 (Ketua segala Bendahari)
c. 抽取敬礼和收入 (Pemungut hasil atau ufti)
d. 港口总体的主管 (Ketua segala Syahbandar)


- Temenggung (天猛公)
a. 宫殿协议(Protokol Istana)
b. 陆地法官(Hakim di Darat)
c. 总警官、总监狱官(Ketua Polis dan Penjara)
d. 城市和Kota Melaka 的官主(Penguasa Bandar dan Kota Melaka)


- Laksamana (海军上将)
a. 首席大使(Ketua duta)
b. 使者主管(Mengetuai Utusan)
c. 海军上将(Ketua angkatan laut)
d. 国王的保镖(Pengawal peribadi raja)


2. 为了提升pembesar的支持,Sultan 给各位pembesar ' kawasan pegangan'


- Bendahara---------------------Muar dan Bentan
- Penghulu bendahari---------Sening Ujung dan Kampar
- Temenggung-------------------没有~囧~
- Laksamana---------------------Temasik
- Hulu Balang--------------------Sungai Raya dan Siantan


~~~~~待续~~~~~(真的太多了~我现在只打了16% ==")