Saturday, October 30

Form 1 Sejarah Bab 1

Form 1
Sejarah
Bab 01
Sejarah dan Kita


Pengenalan Sejarah
1. Perkataan Arab - pohon, pokok, salasilah, riwayat, keturunan, asal usul
                                 - 树,树,家谱,历史,民族,国籍


2. 著名历史家
a. Ibn Khaldun - Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau perabadan manusia, tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat


b. Herodotus - Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya.


c. Muhd. Yusof Ibrahim - Merupakan rekod mengenai peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.


Ciri-ciri Sejarah
1. 历史有三个特点:
a. 真实的、正确的事实(fakta yang tepat dan benar)
b. 重要、有意义(penting dan bermakna)
c. 原因和后果(sebab dan akibat)


Sumber Sejarah
1. Sumber pertama(primer) 
a. 总之就是还没被加工、印刷、解释 (diolah, dicetak dan ditafsir)
b. 就像——jurnal, batu bersurat, manuskrip...


2. Sumber kedua (sekunder)
a. 已被加工、印刷、解释
b. 就像——ensiklopedia, akhbar, risalah


Kaedah Pengajian Sejarah
1. 分三种:
a. Kaedah Lisan
    - 跟某某历史人物对话
    - 历史学家还要挑选,因为有乱加传说、神话


b. Kaedah bertulis
    - 来自于batu bersurat,壁画,纸张


c. Kaedah arkeologi
    - 通过科学研究,用gali cari(勘探搜索)
    - 挖出来的东西用radiokarbon 来验证日期


Pentafsiran Sejarah
1. 解释历史,使得历史有意义(哈??)
2. 每个历史学家的看法不同
     A:英国来马来西亚是为了财富
     B:英国是为了帮助马来西亚


Kepentingan Sejarah
1. 得到知识
2. 认同自己的意识
3. 创造各种族的特性
4. 成为准则、经验
5. 珍惜领导者的恩惠、努力
6. 拥有爱国精神